Poradna

Reklamace obuvi jak postupovat

15. 10. 2013

Na první pohled se jeví reklamace obuvi jako velice snadná záležitost. Spotřebitel si zakoupí boty, po roce a půl užívání se mu rozbijí, on přijde do obchodu, kde si je pořídil, a přirozeně očekává, že dostane své investované peníze do obuvi zpět. Ovšem ve vysokém procentu případů nedostane od obchodu vůbec nic. Pokud je to možné, nechá prodejce na své náklady boty opravit. V horší variantě je reklamace bez nápravy odmítnuta. Tím veškerá snaha končí.

Pojďme se podívat na to, jak reklamovat obuv, a jak se připravit na argumenty výrobce, popřípadě, zda má vůbec smysl s obuví do obchodu kvůli reklamaci chodit.

Na úvod je nutné říci, že zákon specifikuje možnost reklamovat zboží, jedná-li se o tzv. výrobní vadu, nikoliv o běžné opotřebení nebo poškození obuvi jejím nesprávným užitím. Dále zákon ukládá spotřebiteli povinnost reklamovat vadu ihned, jakmile ji na zakoupeném zboží zpozoruje. V případě, že zákazník bude obuv s vadou užívat, a reklamuje ji až po skončení sezóny, nemusí být reklamace uznána.

 

Nákupem obuvi uzavíráte kupní smlouvu

Smlouvu uzavřete konkludentně, tedy zaplatíte předepsanou cenu a dostanete za ni boty. Při nákupu obuvi obdržíte doklad o zaplacení a přiložený leták, který vysvětluje údržbu obuvi a materiálu, specifikuje prostředí, do kterého se hodí, a vysvětlí jak o obuv pečovat. Velké procento spotřebitelů tyto letáky nečte, a proto dochází ke zbytečným reklamacím. Obuv byla často zničena běžným opotřebením nebo nevhodným užíváním, a proto se na ni reklamace nevztahuje.

 

Nevhodné používání obuvi a opotřebení aneb proč je polovina reklamací odmítána

Prvním argumentem používaným prodejci obuvi je vznik vady na botě nevhodným používáním. Mnohdy mají bezpochyby pravdu, a proto již při samotném kupování obuvi myslete na to, kde v botách budete chodit, a k jakému účelu mají primárně sloužit. Dalším faktorem je počasí, do kterého je plánujete nosit, údržba a v neposlední řadě také jak často budete v botách chodit. Důležitá je péče o obuv, její impregnace a zbavení případné vlhkosti. Všechny tyto faktory by měly sehrát důležitou roli při nákupu bot, jelikož v současné době existuje široké spektrum obuvi, které se používá pro různé účely.

Takto vzniká situace, při které je přibližně polovina reklamací obuvi odmítnuta z důvodu biměžného opotřebení. Spotřebitelé si neuvědomují, že obuv je mnohdy sezónní záležitost. Denní nošení, špatná péče a nevhodné užívání velice rapidně zkracuje její životnost.

 

Případy oprávněných reklamací

Pojďme se podívat na případy reklamací, které jsou oprávněné, a netýkají se běžného opotřebení bot:

 • rozlepení spodku a svršku obuvi

 • prasklá podešev, která není proříznutá

 • popraskané šití na svršku obuvi, které nevzniklo silou

 • popraskaný svrchní materiál na místech opakovaného pohybu

 • olupování či zničení povrchové úpravy, které vzniklo běžným nošením

 • uvolnění podpatku

 • roztržení stélky obuvi bez vlastního zavinění

 

Případy neuznaných reklamací

Níže jsou uvedeny reklamace, které nebudou pravděpodobně uznány z důvodu vlastního zavinění, běžného opotřebení či nevhodného zacházení s obuví:

 • roztržená pata boty, kterou spotřebitel poškodil zouváním boty přes patu

 • rozříznutá podešev, která byla mechanicky poškozena o ostrý předmět

 • prošlapané podešve po intenzivním nošení

 • mechanicky roztržená bota o ostrý předmět

 • politá či naleptaná obuv lepidlem, ředidlem či dalšími látkami, které ji znehodnocují

 • poškození boty použitím nekvalitního prostředku pečujícím o obuv

 

Správné vyřízení reklamace a příprava zboží

Během krátkého nošení může spotřebitel zjistit, že jsou boty rozlepené či je prasklý šev. V těchto případech by měl zboží neprodleně reklamovat, jelikož se jedná o vady, které je možné bez problémů opravit na náklady prodejce.

Jak boty reklamovat? Zákazník by měl obuv zanést do prodejny, kde ji zakoupil, popřípadě do jiné pobočky stejného prodejce. Při reklamaci by měl předložit doklad o zakoupení obuvi (účtenku či výpis z účtu). Jinak mu zpravidla není reklamace vůbec přijata. Zákon ještě povoluje jednu možnost a tou je svědek, který potvrdí, že jste obuv u daného obchodníka zakoupili.

Zboží, které je připraveno k reklamaci by mělo být umyté, čisté a suché. Nemusí být v originálním obalu, ovšem zásady hygieny by splňovat mělo. Nesplňuje-li hygienické podmínky, nemusí být akceptováno k reklamaci.

Ke správnému vyřízení je nezbytné sepsání reklamačního protokolu, který bude obsahovat datum, přesný popis závady a způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je maximálně 30 dnů.

O reklamaci rozhoduje prodávající. Ten má vícero možností, jak ji vyřešit. První, tou nejpříznivější, je navrácení peněz zákazníkovi. Druhou je výměna obuvi za novou, třetí představuje oprava vady. Poslední možností je neuznání reklamace z důvodu běžného opotřebení obuvi nebo z důvodu násilného poškození boty.

Přednosti a zápory znaleckého posudku

S výrokem reklamace spotřebitel nemusí vždy souhlasit a na svou ochranu může požádat o zpracování znaleckého posudku soudního znalce v oboru. Po vyhotovení posudku znalcem může zákazník zboží opět reklamovat. Cena posudků se pohybuje od 1 500 Kč do 7 000 Kč v závislosti na kraji či místě, ve kterém si jej necháte vytvořit. Proto se tento způsob opětovné reklamace příliš nedoporučuje. Cena posudku mnohdy převyšuje hodnotu reklamované obuvi. V případě, že kupující spor vyhraje, prodávající je povinen uhradit mu vzniklé náklady. Zákazník se může obrátit též na Českou obchodní inspekci, která by mohla prošetřit adekvátní zacházení se zákazníkem v případě neúspěšné reklamace.

Právní úprava využívá zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který předepisuje práva spotřebitele, a dále Nový občanský zákoník (NOZ) upravuje v § 2165 – 2174 práva z vadného plnění, kde je blíže specifikováno právo kupujícího.

You Might Also Like...

No Comments

  Leave a Reply